Sessana inarresatbile, 3 alla Virtus Goti. Rinviata Cellole-Vitulano